Kremlin aretoan ez da inolako jarrera sexista, homofobo ez eta arrazistarik onartuko

Three Columns Wide.

//Three Columns Wide