Kremlin aretoan ez da inolako jarrera sexista, homofobo ez eta arrazistarik onartuko

Izenik gabea 1.

/Izenik gabea 1
Date: