Kremlin aretoan ez da inolako jarrera sexista, homofobo ez eta arrazistarik onartuko

Portfolio Standard.

/Portfolio Standard